Loading...
Stichting Plukhoek Mookhoek 2018-03-11T14:18:13+00:00

Stichting Plukhoek Mookhoek.

De doelstellingen.

Doel 1:

Stichting Plukhoek Mookhoek (SPHMH) beoogt een ontmoetingsplek te zijn voor mensen die affiniteit hebben met het werken in de natuur. Op dit moment bieden wij mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om deel te nemen aan het reguliere arbeidsproces een zinvolle dagbesteding.

Door het creëren van een pluktuin annex voedselbos willen dat iedereen in contact kan komen met de natuur. We stellen onze tuin open voor publiek, dat kan komen plukken en oogsten. Vervolgens zouden uit deze doelgroep vrijwilligers geworven kunnen worden die hun inbreng hebben in de aanleg en onderhoud van SPHMH. Uiteindelijk willen we dat over tien jaar hier elke dag een groep minstens 10 vrijwilligers zich persoonlijk ontwikkelt door aan de slag te zijn in de pluktuin/voedselbos.

Doel 2:

SPHMH wil op een zo duurzaam mogelijke wijze omgaan met de natuur. Door onderzoekend open te staan voor nieuwe kweekmogelijkheden waarbij permacultuur en biodiversiteit een leidende rol spelen willen we een biologisch systeem ontwikkelen dat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het natuurbehoud van de Hoeksche Waard.

Het beleidsplan.

De statuten.

De statuten.

de statuten

Het
vermogen.

Het vermogensbeheer.

Overzicht van het boekjaar 2018.

Contact

Plukhoekmookhoek@gmail.com
06-47589979
Strijensedijk 14, 3293 LB, Mookhoek
Woensdag: 14:00 -17:00 uur
Vrijdag: 10:00 – 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 uur tot 17:00 uur

Vind ons